четвъртък, 17 юли 2014 г.

Психология на лого дизайна.

Духовното качество на съвременния човек е съхраняването на изобилие от митологични символи. Мисленето в знаци и символи предхожда говора и логическото разсъждение.
"Носталгия по рая" е носталгията по миналото, което е могло да стане (носталгия от времето на Адам и Ева), съжалението на всяко човешко същество, че не може да бъде нещо друго, че не живее в друга обстановка. "Рая" е желанието за нещо различно, което е напълно недостъпно или безвъзвратно загубено. Носталгиите са изпълнени със значение образи пряко свързани с човека. Това се нарича въображение, а да  имаш въображение означава да се радваш на вътрешното си богатство. Въображението наподобява образите, възпроизвежда ги и ги прави актуални и отново актуални, до безкрайност.
Символите разголват най-скритите качества на съществото. Те са сноп от значения. Символът е визуален образ или знак със сложна идея и дълбоко значение. Променят се с времето, но не изчезват от настоящето - сменят облика си, мигрират. И най-големият реалист живее със символи.  Характерно за символите е, че означаващото може да не прилича на означаваното.
Знакът е буква, образ, звук, жест и  част от писмения или визуален език. Носи простичко послание и има директен смисъл. Визуално може да се представи като икона (наподобяване, имитация) или индекс (пряко свързан със конкретно значение).
В състава на логото влиза всичко -  знаци, символи, икони, индекси, шрифтове, текст. В добрия дизайн нищо не е случайно. Той е съставен и сглобен така, че да предизвика определена емоция и да подтикне към определено действие. Доброто лого е просто, но няма нищо просто в създаването му. Използването на правилната форма дава на логото желаната психологическа сила.
Нашето подсъзнание реагира по различен начин на знаците и формите. Права линия, кръг, квадрат предполагат различни значения и изводи важни за логото. Кръг, овал, елипса говорят за приятелство, любов, единство, женственост. Вертикалните линии също символизират мъжество, докато хоризонталните са тишина и спокойствие. Острите форми на квадрата и триъгълника показват стабилност, баланс, власт. Разглеждат се като мъжки символи и се използват в лого, което ще говори за мъжка сила, сигурност.
Преди всеки лого дизайн се прави списък от значението, което той трябва да носи, от внушението, което трябва да остави. В него е важно да се открият корпоративните ценности на компанията и нейната мисия. Когато е ясно от какви образи ще бъде изградено логото, остава да бъдат сглобени и неговите останали елементи - цвят и шрифт.
Формите, от които е съставен дизайна се превръщат в послание, посланието се предава на клиента и на обществеността. Когато психологията зад логото е разбрана, то се превръща в мощна основа на всяка марка.

Използвана литература: "Образи и символи" - Мирча Елиаде; "Знаци и символи" - издателство Книгомания; www.creativeblog.com; 

Няма коментари:

Публикуване на коментар